MindShift Kalmar

MindShift Kalmar har som syfte att vara en plattform och ett nav för att öka medvetenheten och skapa förutsättningar för ett hållbart välbefinnande för individen, organisationen, och tillsammans, för hela regionen och samhället.

Vi verkar för att lyfta fram och driva på proaktiva
arbete för psykisk hälsa och att på samhällsnivå lokalisera möjligheter till nya typer av tvärfunktionell samverkan. I slutändan är människans hälsa allas ansvar och rörelsen vill mobilisera ett samhälle, tillsammans, där det är värdigt att leva.

Föreningens verksamhet utgörs av att, tillsammans med medlemmar och partners, driva samt stödja projekt som syftar till ökad psykisk hälsa.

MindShift Kalmar är en ideell förening utan vinstintresse och finansierar vår verksamhet med ideellt arbete, bidrag samt stöd från våra medlemmar, partners och sponsorer.

Styrelsen består för närvarande av följande medlemmar;
Nicholas Murigu, vice ordförande, driftansvarig & social entreprenör – Linda Petersson, VD Telin Rekrytering – Malin  Hörberg, HerHouse och Glenn Westerlund, grundare och ordförande

Mindshift Vision

Ett samhälle där psykisk hälsa och välbefinnande ses som vår viktigaste tillgång för en hållbar samhällsutveckling.

Mindshift Mission

MindShift bidrar till att prioritera och hitta nya vägar för att främja psykisk hälsa och välbefinnande.

Ett innovativt samskapande mellan invånare, civilsamhälle, offentlig sektor och näringsliv.

Mindshift Statement

För att kunna frigöra varje människas och organisations fulla kapacitet krävs att människans psykiska välbefinnande stärks.

Annars orkar vi inte bry oss om miljön, transformera samhällen, organisationer eller värna om våra medmänniskor.

Mindshift handlar om allt från hur den nya digitala världen påverkar våra hjärnor, hur vi rör oss, vad vi äter, hur vi är mot varandra, skolan, arbetsplatsen, hälsan, individen, stadsmiljöerna, till den existentiella hälsan. Mindshift verkar för en hållbar värld, ett hållbart samhälle, hållbara organisationer och hållbara människor.

Engagera dig !

Välkommen till ett världsunikt nätverk – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt !
Engagera dig och/eller organisationen i MindShift och vårt viktiga arbete med att främja hållbart välbefinnande i Sverige.
MindShifts kraft består av en unik bredd av erfarenhet och kompetens kring vad vi behöver för att främja hållbart välbefinnande. Vi skapar det tillsammans – i skolan, på arbetsplatserna, i städerna och samhällena vi bygger och i en hälsosektor där vårt välbefinnande får ta plats.
Vi behöver göra detta tillsammans – ingen kan göra allt, men alla kan göra något!

 

 

Ett urval av våra medlemmar i Sverige